China, het grootste land ter wereld met de grootste bevolking. Het is een land van tegenstellingen, waarvan de grootste waarschijnlijk het grote verschil tussen arm en rijk is. Waar Shanghai één van de meest moderne en geautomatiseerde steden ter wereld is, blijft het achterland van China ver achter.

China
Diverse gebieden in ChinaCultuur (中國文化)
Dans China kent bijna eindeloos veel culturen, elk met een lange geschiedenis en vele tradities en religieuze gebruiken. Deze culturen hebben zich compleet los van Europa en Amerika ontwikkeld, de enige contacten met het westen ontstonden door de (beperkte) handel in zijde. In het verleden waren er veel verschillende etnische groepen, waarvan de grootste nog steeds de Han-Chinezen zijn. Vele etnische groepen zijn verdwenen of samengevoegd met andere groepen.
Geschiedenis

De geschiedenis van China gaat vele duizenden jaren terug. Tot 221 v.C. waren er vele verschillende machtscentra, waarvan de Zhou-dynastie de belangrijkste was. Maar pas bij het aantreden van koning Qin, die zichzelf de titel Shihuang Di (Eerste Keizer) gaf, werd de macht van het rijk dat zich uitstrekte over ongeveer het huidige grondgebied van China voor het eerst gecetraliseerd. Het was keizer Qin Shihuang Di die het schrift standaardiseerde. De muren die de verschillende koninkrijken uit het verleden moesten verdedigen werden aaneengeschakeld tot één lange muur die vooral de horden uit het noorden tot staan moesten brengen. De Grote Muur zoals wij die gaan leren kennen is in de zestiende eeuw herbouwd, ten tijde van de Ming-dynastie. Meer info op www-chaos.umd.edu/history/toc.html

Links
nl.wikipedia.org/wiki/China
nl.wikipedia.org/wiki/Volksrepubliek_China
nl.wikipedia.org/wiki/Geschiedenis_van_China